Yoga og mindfulness

For skoler:

Det som børnene og de unge vil kunne få gennem forløbene er:

  • Et indblik i hvad Hatha yoga og mindfulness er
  • Fysisk bevægelse, smidighed
  • Øget opmærksomhed og koncentration i nuet
  • Forøget evne til fordybelse, ro og rummelighed
  • Selvbevidsthed og kropsbevidsthed
  • Teknikker til at berolige sig selv
  • Redskab til bedre at kunne slappe af og falde i søvn

Metode:

Lektionerne er af 45 minutter eller 90 minutter varrighed.

Ved 90 minutter vil der være yoga i ca. 40 min. Afspændning i ca. 10 min og mindfulness i ca. 25 min.

Forløbets længde vil altid være i dialog med den enkelte skole/institution. Min Tid anbefaler et sted mellem 5 og 20 lektioner, for at børnene og de unge vil kunne opnå en reel forandring bl.a af en fornemmelse af ro og koncentration. Helt konkret vil børnene også modtage vejledning i forhold til lettere at kunne berolige sig selv og til at kunne falde i søvn om aftenen.

Lektionerne kan foregå på institutionens lokaler, i klasseværelset, i en stue eller i en gymnastiksal, alt efter hvor mange børn og unge der deltager, dog max 25 elever.

Vi bruger evalueringsredskabet feedback informed treatment, FIT. Endvidere vil vi udleverer et spørgeskema til eleverne og læreren, både ved forløbets start og slutning, for på den måde at dokumenterer den udvikling børnene og de unge oplever der har været.

Se nedenfor udkast til tre forskellige forløb. Vi er meget åbne overfor at skræddersy andre forløb alt efter jeres behov.

·        Forløb 1

Yoga, afspænding og mindfulness. 5 lektioner.
Formålet er, at eleverne bruger deres krop og opnår en bedre kropsbevidsthed. Endvidere at eleverne fordyber sig og opnår mere ro og dermed kan forøge deres opmærksomhed og koncentration også i deres liv udenfor skolen. Eleverne vil også modtage redskaber til bedre at kunne falde i søvn.

·        Forløb 2

Yoga, afspænding og mindfulness. 8 lektioner.
Formålet er, at eleverne bruger deres krop og opnår en bedre kropsbevidsthed. Endvidere at eleverne fordyber sig og opnår mere ro og dermed kan forøge deres opmærksomhed og koncentration også i deres liv udenfor skolen. Eleverne vil også modtage redskaber til bedre at kunne falde i søvn. Eleverne vil få mere tid end i forløb 1 til at integrerer teknikerne og til at styrke deres fokus, smidighed, balance, og udholdenhed.

·        Forløb 3

Særligt udfordrede elever der bliver taget ud af undervisningen fra forskellige klasser/faglig fordybelse. – op til 15 elever. Evt. et halvt år. Ca. 20 lektioner.
Formålet er, at eleverne bruger deres krop og opnår en bedre kropsbevidsthed. Endvidere at eleverne fordyber sig og opnår mere ro og dermed kan forøge deres opmærksomhed og koncentration også i deres liv udenfor skolen. Eleverne vil også modtage redskaber til bedre at kunne falde i søvn. Eleverne er særlig udfordrede og kommer fra forskellige klasser og klassetrin og får ligesom i forløb 2 mere tid til at integrerer teknikerne og til at styrke deres fokus, smidighed, balance, og udholdenhed. De bliver taget væk fra deres klasse og får mulighed for ro for fordybelse og selvregulering.